Бердичівська районна військова адміністрація
Житомирської області

Офіційний вебсайт 

Головне управління пенсійного фонду України в Житомирській області інформує

24.01.2022
Головне управління пенсійного фонду України в Житомирській області інформує

Перерахунки пенсій з 1 січня 2022 року 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1052 від 11.10.2021, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 674 від 03.08.2020, з 01 січня  2022 року проведено перерахунки пенсій у зв’язку з втратою годувальника, призначених відповідно до частини четвертої статті 41 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. 

Забезпечено встановлення мінімального розміру пенсійної виплати кожному з непрацездатних батьків та дружині (чоловіку) загиблих, померлих (таких, що пропали безвісти) осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, на рівні 7 800 гривень. 

В результаті проведених Головним управлінням Пенсійного фонду України в Житомирській області перерахунків,  збільшено розміри пенсій 216 особам, середній розмір підвищення становить  1299,06 грн.

Крім того, на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1307 від 09.12.2021 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 і від 26.09.2012 № 886”  з                01 січня 2022 року проведено перерахунки пенсій по інвалідності осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, стосовно яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, внаслідок чого стали особами з інвалідністю, пенсії по інвалідності, а також пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за осіб з їх числа. 

У разі доцільності, пенсії обчислено виходячи із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2021 року*, обчисленої за формулою, встановленою пунктом 9-1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210.

В результаті проведених Головним управлінням Пенсійного фонду України в Житомирській області перерахунків, збільшено розміри пенсій 818 особам, середній розмір їх підвищення становить 2689,97 грн.

*Після визначення показника середньої заробітної плати за 2021 рік та середньомісячного коефіцієнта заробітної плати станом на 01.01.2022, у разі доцільності, буде проведено відповідний перерахунок пенсій.


Щодо пенсійного забезпечення жінок, які народилися у період з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 963 “Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому” (далі – Постанова № 963) передбачено, зокрема, встановлення при призначенні пенсій за віком жінкам, які народилися у 1962 році, щомісячного підвищення в розмірі 9 відсотків пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон № 1058).

Підвищення до пенсій встановлюється при дотриманні таких умов:

· дата народження жінки – з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року,

· пенсія за віком призначається відповідно до статті 26 Закону № 1058 вперше (раніше жінка не отримувала будь-яку пенсію).

Жінки, які раніше отримували пенсію по інвалідності, за вислугу років чи у зв’язку з втратою годувальника, при переведенні на пенсію за віком права на встановлення підвищення не мають.

Розмір підвищення визначається індивідуально та залежить від розміру пенсії жінки, обчисленої з урахуванням набутого нею страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески (формула наведена у статті 27 Закону № 1058).

Зазначене підвищення встановлюється в межах максимального розміру пенсії, визначеного Законом № 1058 – 10 прожиткових мінімумів, визначених для осіб, які втратили працездатність.

Враховуючи, що віку 60 років жінки, які народилися у 1962 році, досягають у 2022 році, підвищення до пенсій жінкам в розмірі 9 відсотків встановлюється починаючи з 2022 року.

Довідково: Жінкам, які народилися у період по 31 грудня 1961 року, при призначенні пенсій за віком, в т. ч. за зверненнями у 2022 році, встановлюється підвищення до пенсії на умовах та у розмірі, визначеному частиною третьою статті 29 Закону № 1058 – 2,5 відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку.


Інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області

ЯКЩО НЕ ВИСТАЧАЄ СТРАХОВОГО СТАЖУ

Згідно зі статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058) право на призначення пенсії за віком громадяни України набувають після досягнення віку 60 років та за наявності необхідного страхового стажу. Тим, кому 60 років виповнюється 2022-го, для призначення пенсії за віком необхідно мати не менше як 29 років страхового стажу. Кожного наступного року страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме, і 2028 року для призначення пенсії треба буде мати 35 років страхового стажу.

Відповідно до статті 24 Закону 1058 страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Обчислення страхового стажу здійснюється на підставі відомостей персоніфікованого обліку, що містяться в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до 01.01.2004 – на підставі документів та в порядку, визначених законодавством, що діяло до набуття чинності  Закону 1058.

Отже, з 1 січня 2004 року тривалість страхового стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків.

Страховий стаж обчислюється у місяцях. Тому, якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша за мінімальний страховий внесок, тобто сплачений внесок менший за суму, обчислену виходячи з мінімальної заробітної плати, яка була в тому місяці, такий місяць зараховують до страхового стажу як неповний.

Для того щоб неповні місяці було зараховано до страхового стажу як повні, особа має право самостійно доплатити до суми страхових внесків стільки, щоб загальна сума сплачених коштів за кожен неповний місяць була не меншою за мінімальний страховий внесок. Розмір мінімального страхового внеску визначається шляхом множення мінімального розміру заробітної плати на відсоток внеску, установлені законом на той час, за який здійснюється розрахунок мінімального страхового внеску.

Водночас треба пам’ятати, що доплата не здійснюється за місяці, у яких відсутні нарахування та сплата страхових внесків.

Доплатити до мінімального страхового внеску може будь-яка особа, що підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та має неповні місяці страхового стажу.

Щоб визначити, за які місяці можна здійснити оплату, потрібно звернутися в територіальний орган Пенсійного фонду України або зробити це самостійно, за даними персоніфікованого обліку. Порядок проведення такої доплати визначено в розділі 15 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1 (далі – Інструкція 21-1).

Згідно з інструкцією 21-1 доплату до мінімального страхового внеску за неповний місяць роботи здійснює застрахована особа за її бажанням на підставі даних персоніфікованого обліку, зокрема виписки з облікової картки за формою ОК-5.

Тож особа, яка бажає здійснити доплату до суми страхових внесків так, аби сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою за мінімальний страховий внесок, має подати в органи Пенсійного фонду заяву згідно з Додатком 28 до Інструкції 21-1, зазначивши необхідний період.

Фахівець Пенсійного фонду складає повідомлення-розрахунок, у якому розраховано суму доплати, а застрахована особа має здійснити відповідну доплату протягом 10 календарних днів із дня отримання такого повідомлення.

Після здійснення доплати особа формує і подає в органи Пенсійного фону сама за себе відомості про суми доплат згідно з Додатком 30 до Інструкції 21-1, у яких зазначається місяць і рік, за які зроблено нарахування, суму, з якої сплачено внесок, і суму доплати.

Отже, у разі коли не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, особи можуть скористатися своїм правом самостійно здійснити доплату до мінімального страхового внеску.