Бердичівська районна військова адміністрація
Житомирської області

Офіційний вебсайт 

Перелік відомостей, що містять службову інформацію

                     Додаток

                                                                           до розпорядження голови

                                                                           Бердичівської районної

                                                                            державної адміністрації

28.05.2019                                                                                        №   81 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Перелік

відомостей, які становлять службову інформацію в Бердичівській районній державній адміністрації  (крім тих, на які поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.08.2005 № 902/1182 (зі змінами)

1.     Загальні відомості

         1) Інформація, що міститься у документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою  напряму діяльності   райдержадміністрації   або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і  передують публічному обговоренню та/або прийняттю, а також розголошення якої може призвести до порушення громадського порядку, конституційних прав і свобод людини, а шкода від оприлюднення переважає суспільний інтерес в отриманні інформації.

         2) Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів витоку службової інформації, втрати матеріальних носіїв секретної інформації.

         3) Документи, що містять службову інформацію, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

         4) Реєстраційно-облікові документи діловодства «ДСК», додатки до  Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію форми  3, 4, 5, 6.

2. Питання мобілізаційної підготовки.

         1)

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районної  державної  адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, щодо:

 створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

 виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в  особливий період;

 

виробництва, закупівлі і поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, лікарських засобів, медичного майна, ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

 мобілізаційних завдань із замовлення та виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

 показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки району на особливий період;

 підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

 надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в районі в особливий період;

 виробництва найважливішої цивільної промислової продукції (електроенергія, вугілля, газ, нафта і нафтопродукти, прокат чорних металів, автомобілі, цемент, тканини, взуття) області в особливий період;

 номенклатури, обсягів (норм), (за виключенням відомостей щодо розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву),  місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, що знаходяться на відповідальному зберіганні на підприємствах, в установах, організаціях області;

 капітального будівництва в особливий період;

 створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в районі в особливий період;

 потреби сільського господарства району  в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період..

2) Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки економіки району.

         3) Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих у місцевих органах виконавчої влади, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

          4) Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, а також підприємства, установи і організації району в особливий період.

         5) Відомості про стан мобілізаційної готовності місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування підприємств, установ і організацій.

6) Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів області Збройним Силам України, іншим військовим формуванням України в особливий період.

7) Відомості про функціонування єдиної  транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства району.

8) Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану місцевого органу виконавчої влади,  органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації району щодо забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

9) Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення місцевого органу виконавчої влади, органу, органу місцевого самоврядування, а також підприємства, установи і організації району на режим роботи в умовах особливого періоду.

10) Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування району.

11) Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрацій, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації району.

         12) Відомості про запасні пункти управління, пунктів управління, пункти евакуації.

13) Відомості (за окремими показниками) про норми, обсяги заготівлі донорської крові та її препаратів в особливий період.

           14) Відомості (за окремими показниками) про кількість військовозобов’язаних, які перебувають на військовому  обліку у районному (міському) військовому комісаріаті, та кількість військовозобов’язаних, призначених на доукомплектування Збройних Сил України, інших військових формувань України.

 15) Відомості (за окремими показниками) про кількість техніки, що перебуває на військовому обліку у районному (міському) військових комісаріатах, ліміт її вилучення, та кількість техніки, призначеної на доукомплектування Збройних Сил України, інших військових формувань України, її технічний стан та укомплектованість запасними частинами і майном.

        

3.     Питання оборонної роботи

1)    

Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони.

2)     Відомості щодо розробки документів з питань територіальної оборони.

3)     Відомості (за окремими показниками) про переліки, дислокацію, систему охорони об’єктів першої та другої груп регіонального і місцевого значення, що підлягають охороні та обороні в умовах надзвичайного стану і особливого періоду.

4)     Відомості про поштові, телефонні та телеграфні реквізити військових частин та установ, якщо в них згадуються їх дійсні найменування (за винятком тих військових структур, яким умовна назва військова частина не присвоєна).

5)     Відомості щодо функціонування ради оборони області. Рішення ради оборони області.

4.     Питання забезпечення законності та правопорядку

1) Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

         2) Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

         3) Відомості щодо заходів з антитерористичної діяльності.

         4) Відомості щодо планування, організації запровадження та фактичного стану заходів з реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або терористичними проявами.

5. Питання будівництва, архітектури, земельних відносин

           1) Розділи схеми планування території району, що належать до інформації з обмеженим доступом.

           2) Відомості, які містяться в розділах «Інженерно-технічних заходів цивільного стану», що розроблені у складі схем районного планування.

           3)Відомості, які містяться в розділах містобудівної документації місцевого рівня (генеральних планів, схем планування територій, іншої документації), яким надано гриф «Для службового користування» у відповідності з вимогами чинного законодавства.

           4) Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, а саме: карти геодезичних даних,  джерел водопостачання  та інші, які містять інформацію з обмеженим доступом.

          

6.      Питання культури

           Зведені відомості про пам’ятки музейного фонду району, що містять дорогоцінне каміння та дорогоцінні метали.

7.     Питання цивільного  захисту.

           1) Виписки з радіоданих при ліквідації надзвичайних ситуацій в мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях регіонального рівня.

           2) Виписки з таблиці позивних посадових осіб області.

           3) Зведені відомості щодо технічного стану та готовності регіональної системи оповіщення цивільного захисту.

           4) Схема організації зв’язку цивільного захисту району з переліком позитивних та діючих частот.

           5) Відомості про наслідки масового ураження населення області, руйнування сховищ, нафто-, газо продуктів, транспортних та інженерних комунікацій, гідротехнічних споруд.

           6) Наукова інформація, результати наукових досліджень (проміжні звіти), одержані в зоні відчуження і зоні безумовного (обов΄язкового) відселення.

          7) План цивільного захисту району на особливий період.

          8) Розробка та здійснення заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та загрози зберіганню матеріальних носіїв секретної інформації в відділі житлово-комунального господарства, інфраструктури та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації.

8. Питання екології та природних ресурси, промисловість,

продовольчого забезпечення

         1) Відомості про розвідані запаси та перспективні ресурси окремих родовищ (ділянок) тих видів корисних копалин, балансові запаси яких в цілому по Україні становлять державну таємницю.

         2) Відомості щодо формування пропозицій та програм із створення, модернізації та освоєння у виробництві зразків озброєння  і військової техніки та створення для цього спеціальних технологій.

         3) Відомості, які містять конфіденційну інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.

           4) Відомості, аналітичні висновки, прогнози щодо наявних негативних тенденцій у продовольчому забезпеченні населення та заходи щодо їх усунення та локалізації.

9.     Питання житлово-комунального господарства

           1) Технічні проекти та звіти виконаних робіт про інженерні вишукування на об’єкти  під будівництво в населених пунктах району.

           2) Відомості, що розкривають координати місць приєднання до комунальних водоводів об’єктів  промисловості.

           3) Координати об’єктів  джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

           4)  Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

            5) Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих та підземних резервних джерел водозабезпечення у  районах і містах з населенням до 100 тис.осіб та більше.

10.           Питання технічного  захисту інформації.

1) Відомості про створення та функціонування комплексної системи захисту інформації.

         2) Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

         3) Відомості про стан і зміст апаратних та програмних засобів захисту інформації в райдержадміністрації.

         4) Модель загроз об’єкта інформаційної діяльності райдержадміністрації.

         5) Відомості про технічні характеристики комп’ютерного парку, автоматизованих робочих місць і серверів.

         6) Інформація, яка містить відомості про обстеження та категоріювання об’єктів, де циркулює інформація, що становить державну таємницю та службову інформацію.

         7) Акти категоріювання та обстеження об’єктів інформаційної діяльності.

         8) Акти про придатність приміщення (зони, території) для проведення конкретних видів секретних робіт.

         9) Алгоритм отримання, обробки та зберігання інформації, що реалізовані в автоматизованій інформаційній системі.

         10) Інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються у комп’ютерних мережах, де обробляється інформація з обмеженим доступом.

         11) Відомості про роботу (розміщення), у т.ч. кабелів локальної обчислювальної мережі, серверного та комунікаційного обладнання, доступу до цього обладнання та баз даних (облікові записи).

         12) Узагальнені відомості про комплексну систему захисту інформації 1У категорії в автоматизованій системі (АС-1).

11. Питання охорони державної таємниці

1) Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

         2) Зведені відомості  щодо обліку, зберігання, приймання, передачі, перевірки наявності, перегляду грифів секретності, знищення матеріальних носіїв секретної інформації, які не розкривають змісту цієї інформації; номенклатура справ.

         3) Відомості щодо оформлення, надання, переоформлення призупинення  дії або скасування дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

         4) Відомості щодо оформлення, надання. Скасування допуску та доступу до державної таємниці.

          5) Відомості щодо облікової картки (форма 6) та картки результатів перевірки громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці (форма 8).

         6) Відомості, які містяться в звіті про стан забезпечення охорони державної таємниці.

         7) Зведені відомості про наявність  режимних приміщень, місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації.

         8) Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення особливого періоду або надзвичайного стану

           9) Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень режиму секретності, наявність недоліків у організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

         10) Відомості щодо організації роботи з питань забезпечення шифрованим  документальним  зв’язком, які не підпадають під дію ЗВДТ.

                             12. Питання зв’язку

              Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

13. Питання міжнародного співробітництва

               Відомості, які розкривають порядок охорони інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                             Л.А.Котнюк                       

 

Бізнес без бар’єрів: учасник спільноти Yakaboo опублікував свіжі поради у рубриці «Книжковий психолог» #ЗдороваНація: Житомир приймав чемпіонат України з веслування на човнах «Дракон» Децентралізація: 06 жовтня відбудеться координаційна зустріч «Безпечна громада – безпечна країна». РЕЄСТРАЦІЯ #ЗдороваНація: друге та третє місце посіли спортсмени Житомирщини на відкритому обласному турнірі з плавання Безбар’єрність: система відновлення та збереження психічного здоров’я забезпечить доступ до якісної допомоги З перших днів війни Житомирщина надає прихисток та підтримує осіб з інвалідністю,— Наталія Остапченко #ЗдороваНація: Команди з Житомира та Новограда-Волинського посіли І місце на іграх чемпіонату України з футзалу серед ветеранів росіяни фіктивною паспортизацією створюють «живий щит» на ТОТ