Бердичівська районна військова адміністрація
Житомирської області

Офіційний вебсайт 

Цифрова освіта

10.08.2021
Цифрова освіта

Цифрограм — це можливість перевірити цифрову грамотність будь-якому громадянину. Бета-версія Цифрограму пропонує дати відповідь на 90 запитань. Завдання тесту систематизовані за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами.

Навіщо проходити тест?

Тест допоможе виявити рівень цифрової грамотності, прогалини у цифрових навичках і зорієнтує, які саме компетенції варто підсилити.

В тесті використовуються технології стандартизованого
тестування. Закладено критеріально-орієнтований тип
вимірювання. Регламентовано процедуру проведення тестування,
уніфіковано інструкції, а також засоби реєстрації результатів, їх обробки та збереження.

Всі цифрові компетентності умовно згруповано у шість сфер:

1. Основи комп’ютерної грамотності.
2. Інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними.
3. Створення цифрового контенту.
4. Комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві.
5. Безпека у цифровому середовищі.
6. Вирішення технічних проблем. Навчання впродовж життя у цифровому суспільстві.

Тест розроблено на основі комплексного, систематизованого підходу, в ньому визначено 30 цифрових компетентностей, які вимірюються за 3-ма базовими та 6-ма підрівнями.

Після складання тесту кожен учасник тестування отримує електронний сертифікат, який засвідчує загальний рівень цифрової грамотності, загальну кількість набраних балів, а також кількість балів по кожній сфері компетентностей.

ПРОЙТИ ТЕСТ