Бердичівська районна військова адміністрація
Житомирської області

Офіційний вебсайт 

Відділ будівництва та архітектури

30.07.2018

Інформація про відділ містобудування, архітектури та розвитку території Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області


відділ містобудування, архітектури та розвитку території Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області(далі – відділ) є структурним підрозділом Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області (далі – районна державна адміністрація), підпорядкований голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації, який згідно розподілу обов’язків відповідає за зазначені галузі, підзвітний і підконтрольний департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації.

 

Відділ очолює начальник відділу, що за посадою є головним архітектором району.

 

Основними завданнями відділу у сфері містобудування, архітектури та будівництва є:

у сфері містобудування та архітектури:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

- аналіз стану містобудування на території району, координація роботи з
розроблення і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

- координація діяльності суб'єктів містобудування щодо
комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів та територій, поліпшення їх архітектурного вигляду;

- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за її реалізацією;

у сфері енергетики, захисту довкілля та житлово-комунального господарства:

- забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, енергетики та захисту довкілля;

- аналіз стану житлово-комунального господарства району та підготовка пропозицій до проєкту місцевого бюджету щодо фінансування районних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

- організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, галузей енергетики та охорони довкілля, подання пропозицій до проєктів місцевих програм соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення рівня комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження;

- координація діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, а також роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства та енергетики;

- забезпечення додержання підприємствами, установами та організаціями району, що надають житлово-комунальні послуги вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;

- сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства та енергетики, організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;

- виконання державних і регіональних програм охорони довкілля.

 

Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1)                    організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2)                   забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3)                   надає адміністративні послуги;

4)                   вносить пропозиції щодо проєкту районного бюджету;

5)                   забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних

коштів;

6)                   бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

7)                   готує рішення щодо планування територій на регіональному (схема

планування території району) та місцевому рівнях;

8)                   вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і

затвердження схеми планування території району;

9)                   розробляє, подає в установленому порядку на затвердження районною радою та забезпечує виконання районних екологічних програм, здійснює підготовку звітів про їх виконання;

10)              здійснює моніторинг:

реалізації схеми планування території району;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

забудови та іншого використання територій;

11)              сприяє розробленню містобудівної документації населених пунктів

району;                                                                         

12)              вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування

щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

13)              забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищної рад з питань делегованих повноважень, передбачених пунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

14)                готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

15)                у межах компетенції, на підставі проєктних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

16)                координує діяльність:

суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів та територій району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

17)                надає містобудівні вихідні дані на проєктування об’єктів архітектури у порядку, встановленому чинним законодавством України;

18)                надає будівельні паспорти на забудову земельних ділянок;

19)                надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

20)                оформляє паспорти прив'язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

21)                надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об'єктам містобудування;

22)                забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;

23)                сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;

24)                забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо- геодезичних матеріалів;

25)                співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування;

26)                інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

27)                організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

28)                сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

29)                бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб;

30)                сприяє впровадженню у проєктах об’єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень;

31)                координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

32)                в межах своєї компетенції надає пропозиції для вжиття заходів щодо забезпечення дотримання вимог державних будівельних норм та проєктних рішень по об’єктах архітектури соціальної сфери району;  

33)           надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень у галузі містобудування та архітектури;

34)                виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами;

35)                забезпечує дотримання вимог законодавства у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

36)                розробляє і надає пропозиції до галузевих регіональних програм, приймає участь у розробленні та реалізації районних програм у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

37)              взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

38)              здійснює моніторинг стану розрахунків за житлово-комунальні послуги;

39)              забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

40)              інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;

41)              розробляє і реалізує районні програми та бере участь у розробленні і

реалізації державних цільових програм у сфері теплопостачання;

42)              здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

43)              організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

44)              погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

45)              забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

46)              вживає заходів щодо оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

47)              розробляє і реалізує районні програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

48)              забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у сфері питної води та

питного водопостачання правил і норм;

49)              порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

50)               забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

51)               здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

52)               забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб;

53)               бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

54)               інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

55)               бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку»;

56)               здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково- декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

57)               надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

58)               надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

59)               надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

60)               бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, реалізації проєктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);

61)               розробляє проєкти комплексних регіональних програм ;

62)               здійснює моніторинг проєктування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проєктів державного значення;

63)               бере участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

64)               забезпечує реалізацію державної політики у галузі використання та охорони природних ресурсів і захисту довкілля;

65)               вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля, підприємствами, установами, організаціями і громадянами району;

66)               вносить пропозиції органам місцевого самоврядування району щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

67)               вносить пропозиції до відповідних державних органів щодо оголошення природних об'єктів, що мають екологічну цінність;

68)               інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються для його поліпшення;

69)               вносить пропозиції в установленому законом порядку про обмеження або тимчасове зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;

70)               приймає участь у встановленому порядку в роботі з розробки і забезпечення дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання;

71)               бере участь у вирішенні питань погодження розміщення підприємств, інших об’єктів, які можуть негативно впливати на стан довкілля;

72)               забезпечує реалізацію державної політики у сфері енергозбереження, бере участь у розробленні програм з енергозбереження та здійснює контроль за їх виконанням;

73)              вирішує у межах своєї компетенції питання раціонального використання паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, використання вторинних ресурсів, поширення нетрадиційних і поновлювальних джерел енергії;

74)              бере участь у виконанні державних та регіональних цільових програм з енергозбереження;

75)              розробляє проєкти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

76)              бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

77)              бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

78)              готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

79)              забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

80)              готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

81)              розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

82)              опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

83)              забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

84)              постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

85)              контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

86)              здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

87)              забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

88)              організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних матеріалів і документів;

89)              забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики

стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

90)              бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних

трудових спорів (конфліктів);

91)              забезпечує захист персональних даних;

92)              здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури або (в разі необхідності) основних положень архітектурно-планувальних завдань при відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада.

Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Положення про архітектурно-містобудівну раду.

 

Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки. 


Бізнес без бар’єрів: учасник спільноти Yakaboo опублікував свіжі поради у рубриці «Книжковий психолог» #ЗдороваНація: Житомир приймав чемпіонат України з веслування на човнах «Дракон» Децентралізація: 06 жовтня відбудеться координаційна зустріч «Безпечна громада – безпечна країна». РЕЄСТРАЦІЯ #ЗдороваНація: друге та третє місце посіли спортсмени Житомирщини на відкритому обласному турнірі з плавання Безбар’єрність: система відновлення та збереження психічного здоров’я забезпечить доступ до якісної допомоги З перших днів війни Житомирщина надає прихисток та підтримує осіб з інвалідністю,— Наталія Остапченко #ЗдороваНація: Команди з Житомира та Новограда-Волинського посіли І місце на іграх чемпіонату України з футзалу серед ветеранів росіяни фіктивною паспортизацією створюють «живий щит» на ТОТ