Бердичівська районна військова адміністрація
Житомирської області

Офіційний вебсайт 

Звіт Архів

21.12.2021

Начальник архівного відділу Бердичівської райдержадміністрації Павло Нижник зазначив, що одним з головних завдань архівного відділу є відбір і приймання документів, що входять до складу Національного архівного фонду України. В 2021 році архівним відділом прийнято на державне зберігання 1080 справ управлінської документації і передано на зберігання в Державний архів Житомирської області 934 справи.

Станом на 01.12.2021 р. в архівному відділі перебуває на зберіганні 311 фондів – 55 173 справ постійного зберігання (14 834 справи в м. Бердичеві, 21 116 справи в м. Андрушівка, 19 223 справи в смт. Ружин). За 11 місяців проведена реставрація 149 документів з паперовою основою,191 справа оправлена та підшита. Закартановано 400 справ постійного зберігання. Продовжується робота по перевірці за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду. В 2021 році перевіркою охоплено 2 217 справ постійного зберігання.

Організовано прийом громадян, які особисто звертаються до архіву. Для цього встановлено три прийомні дні на тиждень, але фактично прийом ведеться щоденно. За 11 місяців 2021 року архівним відділом виконано 1 667 запитів фізичних і юридичних осіб, з них – 1 550 прийнятих на особистому прийомі. Серед запитів соціально-правового характеру в 2021 році переважає з питань прийняття в члени колгоспів і виділення земельних ділянок. Запити виконуються на безоплатній основі. Для поліпшення роботи із зверненнями громадян архівним відділом розроблені зразки заяв на видачу довідок соціально-правового характеру.

Скарг і претензій щодо виконання запитів немає. Розгляд звернень громадян взято під особистий контроль начальника архівного відділу. Не допускається надання неповних, безпідставних відповідей на звернення громадян. Відповіді надаються в установлені законодавством строки. Характерною рисою діяльності архівного відділу є використання інформації документів НАФ України в господарських, соціально-культурних цілях, а також для забезпечення прав та законних інтересів мешканців району.

Архівним відділом налагоджена співпраця з Трудовим архівом, який здійснює централізоване тимчасове зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду та видачу довідок соціально-правового характеру про підтвердження стажу та заробітної плати. Проводиться робота з каталогізації управлінської документації в фонді Бердичівської районної державної адміністрації, обробку пройшли 8 одиниць зберігання, складено 12 каталожних карток.

Здійснено 8 комплексних перевірок ведення архівної справи та діловодства в установах, організаціях і підприємствах району. В архівному відділі працювало 40 користувачів, яким видано для ознайомлення 205 справ. За 11 місяців 2021 роки проведено 9 засідань експертної комісії архівного відділу, на яких розглянуто 80 питань, прийнято рішення про схвалення та направлення на ЕПК Держархіву області описи справ управлінської документації 37 установ районного підпорядкування на 3394 справ, описи справ з кадрових питань на 1861 справу, 18 номенклатур справ, 6 актів про вилучення для знищення документів на 935 справ, 1 положення про експертну комісію та 1 положення про архів.

Всі документи, що знаходяться на зберіганні, перевірені Архівним відділом та складено експертні висновки.